Nedan ser ni de kanpanjer, demomaskiner och begagnade maskiner vi har för tillfället!